Reisevilkår

(Gjelder kun fly, ikke leiebil eller hotell)
Vi formidler kun flybillettene og er ikke ansvarlige for eventuelle ruteendringer, innstilte fly, tapt bagasje, bagasje-, mat- eller flyplassavgifter som ikke inngår i flyprisen, eller andre hendelser som har med gjennomføringen av flyreisen å gjøre. Slike hendelser er det respektive flyselskapets ansvar alene, og eventuelle krav i den forbindelse skal rettes direkte mot flyselskapet.

OBS! Flybilletter er personlige. Du kan ikke bytte navn på flybilletter, det vil bli regnet som en avbestilling. Husk å skrive inn navnene nøyaktig slik de står i passet (fornavn og etternavn) samt å spesifisere riktig navn på eventuelle personer i reisefølget.

For å bestille hos Flightfinder.no må du ha fylt 18 år eller ha underskrift fra verge.

Vi tar forbehold om eventuelle prisfeil, feilinnlagte priser fra flyselskapene, tekniske problemer, datafeil og endringer utenfor vår kontroll. Skulle det oppstå en feil, kontakter vi deg innen 24 timer fra betaling på ukedager.

Ansvar for gjennomføring av reisen

Flightfinder formidler kun flybillettene og er ikke ansvarlig for eventuelle ruteendringer, innstilte fly, tapt bagasje eller andre hendelser som har med gjennomføring av flyreisen å gjøre. Slike hendelser er det respektive flyselskapets ansvar alene, og eventuelle krav i den forbindelse skal rettes direkte mot flyselskapet

Billettype/billettlevering

Du reiser med såkalt e-ticket (elektronisk billett eller reisedokument). Når betalingen er gjennomført, sender vi deg en kvittering og reisedokumenter.

Som passasjer har du alltid plikt til å kontrollere bestillingsbekreftelsen før du betaler. Det er viktig at alle opplysninger stemmer, f.eks. tidspunkter, datoer, passasjerens navn, adresse osv. Skulle noe være feil (også små endringer som feilstaving av navn), må du kontakte oss omgående, så vi kan finne en løsning. Når reisedokumentene er utskrevet, gjelder flyselskapets regler, og eventuelle avbestillinger, ombookinger eller endringer er kun mulig dersom flyselskapets regler tillater det, og da ofte mot en kostnad. Kontakt oss for nærmere informasjon om hva som gjelder for akkurat din billett.

Betaling

Bestillingen er ikke bindende før Flightfinder har mottatt betaling. Dersom betalingen ikke er kommet Flightfinder i hende innen fristen, avbestilles billetten.

OBS! Ved valg av betalingsmåtene faktura eller delbetaling via Klarna blir bestillingen bindende i forbindelse med at du godtar betalingsvilkårene, selv om du ikke har gjennomført betalingsoverføringen til Klarna.

Betalingen må ofte skje innen 24 timer etter bestilling, uansett når bestillingen gjennomføres. Informasjon om siste betalingsfrist er angitt i bestillingsbekreftelsen. Velger du å betale billettene før denne datoen/dette tidspunktet, utsteder vi billettene/e-ticket så snart som mulig. Når billettene/e-ticket er utstedt, er de helt låst og kan ikke endres/avbestilles. Disse reglene er vedtatt av flyselskapene og ikke av Flygpoolen. Når betalingen er kommet Flygpoolen i hende, sendes eventuelle reisedokumenter på e-post.

Betalingsmåte:
 • Bank-/kredittkort (Mastercard og Visa, ikke Maestro, Electron eller engangskort).
 • Direkte bankbetaling via BankAxess
 • Faktura via Klarna
 • Delbetaling via Klarna

Ved kredittkortbetaling skjer ofte debiteringen i to deler, én for flybillettene (direkte fra flyselskapet) og én fra Flygpoolen for honorar og eventuelle forsikringer. Betaler du med kredittkort/Paypal, vil det tilkomme ett gebyr på 2-5%, men som max beløp eur75. Direkte bankbetaling er vårt kostnadsfrie alternativ.

Med forbehold om tekniske feil eller feil i oppgitte priser. Hvis det oppstår feil, vil vi kontakte deg i løpet av 24 timer fra betaling innenfor våre åpningstider.

Avbestilling/ombooking

En bestilling som ikke betales, avbestilles automatisk på det tidspunktet som er angitt i bestillingsbekreftelsen. Når en reise er betalt, gjelder flyselskapets regler, og eventuelle avbestillinger eller endringer er kun mulig dersom flyselskapets regler tillater det, og da mot en kostnad. For reiser på f.eks. businessklasse er reglene mer fleksible. Hvis du avbestiller etter at du har betalt reisen, har du ikke krav på tilbakebetaling. Se informasjon om avbestillingsforsikring for avbestilling i forbindelse med sykdom.

Det er passasjerens ansvar å sørge for at eventuelle dobbeltbestillinger avbestilles uansett hvor de er gjort (hvilket reisebyrå/flyselskap). Passasjeren risikerer ellers at flyselskapet uten forvarsel avbestiller dobbeltbestillingen. Flygpoolen er ikke ansvarlig for flyselskapenes avbestillinger eller manglende tilbakebetaling i denne forbindelse.

Avbestill alltid før avreise uansett billettype. Avbestilling skjer via kontakt med kundeservice. Kontakt flyselskapet direkte hvis avbestillingen skjer kort tid før avreise utenom Flightfinders åpningstider.

Ved eventuell kreditering/ombooking beregner Flygpoolen et ekspedisjonsgebyr på 695 NOK per billett i tillegg til flyselskapets avgifter.

Avbestillingsforsikring

Vi anbefaler avbestillingsforsikring, ettersom sykdom aldri kan forutses. Avbestillingsforsikringen gjelder dersom du, noen i din familie eller nær pårørende rammes av akutt sykdom, ulykke eller dødsfall. Med nær pårørende menes i denne sammenheng forsikringstakerens ektefelle, barn, barnebarn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre, person som forsikringstakeren lever sammen med under ekteskapslignende forhold, eller noen i reisefølget. Avbestillingsforsikringen omfatter ikke eventuelle tilleggsarrangementer som leie av bil, hotell, teaterbilletter eller lignende.

Avbestillingsforsikringen aktiveres i forbindelse med betalingen. Deretter kan avbestillingsforsikringen ikke tilbakebetales. Skjer det noe under reisen, må du konsultere din boligforsikring/reiseforsikring. Billetten må avbestilles før avreise for at avbestillingsforsikringen skal gjelde. Kontakt flyselskapet direkte for avbestilling utenom våre åpningstider. Du må også ha gyldig legeerklæring. Legeerklæring, avbestillingsbekreftelse og betalingsbekreftelse sendes senest fem arbeidsdager etter at reisen er avbestilt til Accept Försäkring AB, se mer på www.accept.se.

Avbestillingsforsikringen må tegnes på bestillingstidspunktet og koster 245 NOK. Du får refundert hele kostnaden for flybilletten, men betaler et ekspedisjonsgebyr fra 200 NOK per billett.

OBS! Vilkår, skademelding osv. finner du på www.accept.se/flygpoolen.

Flytider

Alle flytider som angis, er lokale. Flightfinder/flyselskapet betaler ikke for eventuell overnatting på reisen.

Flytidene kan endres under reisen. Vi anbefaler at du kontakter flyselskapet senest 72 timer før hjemreise for å få bekreftet flytiden hvis du reiser utenfor Europa. Flygpoolen formidler kun flybillettene og kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle ruteendringer og innstilte fly. Dette må du ta opp direkte med det respektive flyselskapet. Eventuell overnatting ved mellomlanding som følge av ruteendringer eller innstilte fly skjer for passasjerens regning hvis det ikke finnes noen alternativer, og flyselskapet ikke dekker denne kostnaden.

Flyselskapene skiller mellom direct og nonstop flight. Nonstop går direkte uten mellomlanding, direct flights har samme flynummer hele veien, men kan gjøre stopp underveis. Dette går ikke fram på Internett, men på din reiseplan/e-ticket. Tidspunktene som vises på Internett stemmer, og inkluderer tiden for den tekniske mellomlandingen.

Flyselskapene kan, utenfor Flightfinders kontroll og på kort varsel, endre sine ruter samt innstille fly. Det er passasjerens ansvar å selv kontrollere flytidene for avreise og hjemreise. Dette gjør du via din reiseplan på nettet eller direkte hos flyselskapet. Flygpoolen er ikke ansvarlig for å informere om ruteendringer eller innstilte fly. Vi er heller ikke ansvarlige for innstilt reise som skyldes miljøkatastrofe, krigshandling, streik eller annen uforutsigbar hendelse. Eventuelle endringer gir ikke rett til prisreduksjon, erstatningsreise, skadeserstatning eller annen kompensasjon fra Flygpoolen. Vi erstatter heller ikke eventuelle tilleggsarrangementer som togbilletter, hotellovernatting eller leie av bil. Dersom ruteendringen medfører sen ankomst til hotellet eller leiebilfirmaet, må passasjeren selv gi beskjed om dette til hotellet henholdsvis leiebilfirmaet. Du kan lese mer om passasjerers rettigheter ved flyreiser her

Priser og flyskatter

Flypriser er ferskvare. Priser og plasstilgang kan endres, og du kan derfor få forskjellige svar avhengig av når du søker etter plass/pris. Flyprisene vises inklusiv flyskatter og eventuelle drivstofftillegg. Når flybilletten er utstedt, kan ikke prisene endres.

Følgende avreiseskatter betales på flyplassen i lokal valuta ved hjemreise:

Destinasjon/beløp
New Zealand/25 NZD
Fiji/ 20 FJD
Cook Island/25 NZD
Samoa/30 WST
Niue/20 NZD
Tonga/20 TOP
Hong Kong/100 HKD
Indonesia/100 000 IDR (servicegebyr)
Vietnam 14/USD
Filippinene/550 PHP

Vi tar forbehold om eventuelle endringer og destinasjoner der det uten vår kjennskap beregnes en lokal avreiseskatt som vi ikke har informert om her.

Reiseforsikring og forsikring mot flyselskapkonkurs

Reiseforsikringen er et supplement til reiseforsikringen i boligforsikringen din:

Ny reise eller pengene tilbake

Blir du syk, kan du få erstatning for de dagene som går tapt. Hvis mer enn halve reisen blir ødelagt på grunn av sykdom, har du og en i reisefølget krav på en erstatningsreise.

Vi betaler egenandelen

Egenandelen på din bolig-, bil- eller leiebilforsikring dekkes av denne reiseforsikringen.

Hjelp direkte på stedet

Hvis noe skjer, kan du få hjelp og kontanter direkte på stedet.

Dersom du har tegnet konkursforsikring og Flygpoolen blir debitert av kortreklamasjon, går retten til å utnytte konkursforsikringen over til Flygpoolen.

Vilkår, skademelding osv. finner du på www.accept.se/flygpoolen

Passasjerens ansvar

Det er passasjerens ansvar å lese reisevilkårene før kjøpet. Passasjeren forplikter seg til følgende:
 • Å sjekke e-posten, ettersom vår korrespondanse skjer via e-post.
 • Å selv kontrollere bestillingsinformasjon samt betalingsbekreftelse. Eventuelle feil må meddeles omgående. Betalt bestilling gjelder.
 • Å gi beskjed til Flightfinder hvis han/hun ikke har mottatt eventuelle reisedokumenter innen 5 dager etter at de er sendt. Hvis dette ikke meddeles innen den angitte tidsfristen, er Flightfinder ikke ansvarlig for eventuelle merkostnader som oppstår i forbindelse med at nye reisedokumenter må utstedes
 • Å alltid bekrefte flybestillingen på nytt ved opphold i mer enn 72 timer. Gjelder fly utenfor Europa.
 • Å alltid kontrollere flytider med respektive flyselskap (det hender at flyselskapene endrer flytider på kort varsel).
 • Å ha gyldig pass, samt eventuelt visum og vaksinasjoner som kreves før avreise. Dette gjelder også transittvisum ved mellomlanding. Passasjeren må selv betale kostnadene for dette.
 • Å ha fullgod reiseforsikring.

Vi tar ikke ansvar for dobbeltbestillinger, da flyselskapene kan avbestille samtlige plasser. Flere enn ni personer kan ikke bestille plass på samme fly, heller ikke om de er fordelt på flere bestillinger.

Reklamasjoner

Eventuelle problemer eller anmerkninger under reisen skal legges fram for leverandøren direkte (flyselskap, leiebilfirma, hotell osv.). Ved krav om erstatning for merkostnader må kvittering legges ved, samt skriftlig bekreftelse på eventuell overenskomst mellom deg og leverandør. Dersom du får erstatning eller kompensasjon direkte fra leverandøren, bortfaller normalt retten til erstatning i ettertid. Reklamasjon som ikke erstattes/kompenseres av leverandøren under reisen, rettes direkte mot Flightfinder for utredning.

Reklamasjoner behandles kun skriftlig gjennom anvist reklamasjonsskjema senest 2 måneder etter hjemkomst. Behandlingstiden er ca. 3 måneder. Sendes på e-post til reklamationer@flygpoolen.se.

Løfter skal bekreftes skriftlig for å kunne påberopes.

PUL, Personuppgiftslagen

Her gis informasjon om hvordan Flightfinder behandler personopplysningene vi mottar. Vår behandling av personopplysninger er selvsagt i samsvar med den svenske personopplysningsloven (PUL) og andre relevante lover for vern av personlig integritet.

I forbindelse med bestilling gir du oss personopplysninger som behandles elektronisk, for eksempel navn, adresse og kortnummer. Flightfinder utleverer kun personopplysningene dine til tredjepart dersom det er nødvendig for å gjennomføre, administrere og ta betalt for bestillingen. Tredjepart omfatter for eksempel flyselskaper, hoteller eller leiebilfirmaer du har bestilt gjennom oss.

Vi bruker kun personopplysningene dine til markedsføring hvis du har gitt samtykke til det. I motsatt fall brukes de kun til å gjennomføre kjøpene dine. Flightfinder arbeider aktivt for å forebygge misbruk og tap av personopplysninger.

I henhold til persondataloven kan du ved å henvende deg skriftlig til Flygpoolen få vite hvilke opplysninger vi har registrert om deg.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil med informasjon som nettleseren (f.eks. Internet Explorer) lagrer på datamaskinen din. En nettside kan ha én eller flere informasjonskapsler med informasjon som er tilgjengelig for nettsiden når brukerens nettleser besøker nettsiden. Informasjonen i informasjonskapslene varierer fra nettside til nettside, men vanligvis dreier det seg om informasjon som forbedrer brukerens opplevelse av nettsiden. Det er også vanlig at informasjonskapsler brukes til sesjonshåndtering og statistikk

I henhold til svensk lov om elektronisk kommunikasjon, som trådte i kraft 25. juli 2003, skal alle som besøker en nettside som benytter informasjonskapsler, informeres om hva informasjonskapsler brukes til og gis mulighet til å reservere seg mot slik bruk.

Flightfinder bruker informasjonskapsler til å føre statistikk og til sesjonshåndtering. Vi lagrer ingen personlige opplysninger i informasjonskapsler.

Ettersom Flightfinder bruker informasjonskapsler i sin sesjonshåndtering, må denne funksjonen være aktivert for at du skal ha tilgang til Flygpoolen.

Annet

Flightfinder eller flyselskapet betaler ikke for transfer mellom forskjellige flyplasser hvis du velger et slikt alternativ.

Tur-/returbilletter:

Vil du kun benytte en del av en tur-/returbillett, anbefaler vi enveisbilletter. Det er ikke mulig å kun benytte returreisen på en tur-/returbillett. Flyselskapet vil i så fall avbestille hele reisen.

For reiser til USA er det skjerpede vilkår for pass og krav til maskinlesbare pass. Hør med den amerikanske ambassaden hva som gjelder for deg. For reiser til USA har flyselskapene også plikt til å gi opplysninger om passasjerene til amerikanske myndigheter.

Barn som reiser alene, og hunder: Vi har dessverre ingen rutiner for barn under 18 år som reiser alene, eller medfølgende husdyr, men anbefaler at du kontakter flyselskapet direkte for hele bestillingen.

Servicegrad: Ved bestilling velger du selv hvilket servicenivå du ønsker. Ved valg av BAS debiteres et servicegebyr ved etterservice på min. 149 kr per bestilling. Det kan være henvendelser til kundeservice, håndtering av ruteendringer og øvrig behandling av reisen din.

Spedbarn: Spedbarn som fyller 2 år under reisen, må ha barnebillett 2–12 år.

Spesialbagasje. Vi kan dessverre ikke behandle ønsker om bestilling av spesialbagasje, f.eks. seilbrett, våpen, sykler m.m. I slike tilfeller anbefaler vi at du gjennomfører hele flybestillingen direkte hos flyselskapet.

OBS! Flygbilletter er personlig. Du kan ikke endre navnet på flybilletter, teller dette som en kansellering. Husk å skrive inn navn nøyaktig slik de vises på passet, gitt navn og etternavn, samt spesifisere de riktige personene på noen medpassasjerer.

Generelle regler for flyselskapenes ansvar.

I denne teksten oppsummeres de reglene for erstatningsansvar som anvendes av EUs lufttrafikkforetak i samsvar med fellesskapslovgivningen og Montrealkonvensjonen

Erstatning ved dødsfall eller fysisk skade: Det er ingen økonomiske grenser for erstatningsansvar ved fysisk skade på passasjerer eller dødsfall. For skader opptil 100 000 SDR (ca. 1 100 000 SEK) kan ikke flyselskapet motsette seg erstatningskrav. Ved høyere beløp kan flyselskapet motsette seg krav hvis det kan bevise at det ikke har forvoldt skaden.

Forskuddsbetaling: Dersom en passasjer dør eller blir skadet, skal flyselskapet betale det forskuddet som er nødvendig for å tilgodese umiddelbare økonomiske behov innen 15 dager fra det tidspunktet personen som har krav på erstatning, er identifisert. Slik forskuddsbetaling skal ved dødsfall være minst 16 000 SDR (ca. 175 000 SEK).

Forsinkelse av passasjerer: Ved forsinkelse av passasjerer er flyselskapet erstatningsansvarlig dersom det ikke har gjort alle rimelige anstrengelser for å unngå skaden, eller dersom det var umulig for det å gjøre slike anstrengelser. Skadeserstatningen ved forsinkelse av passasjerer er begrenset til 4150 SDR (ca. 45 000 SEK).

Forsinkelse av bagasje: Ved forsinkelse av bagasje er flyselskapet erstatningsansvarlig dersom det ikke har gjort alle rimelige anstrengelser for å unngå skaden, eller dersom det var umulig for det å gjøre slike anstrengelser. Skadeserstatningen ved forsinkelse av bagasje er begrenset til 1000 SDR (ca. 11 000 SEK).

Ødeleggelse, tap eller skade på bagasje: Flyselskapet er erstatningsansvarlig for ødeleggelse, tap eller skade på bagasje opptil 1000 SDR (ca. 11 000 SEK). Når det gjelder innsjekket bagasje, er flyselskapet erstatningsansvarlig selv om det ikke har forvoldt skaden, med mindre bagasjen var defekt. Når det gjelder håndbagasje, er flyselskapet kun erstatningsansvarlig dersom det har forvoldt skaden.

Høyere grenser for bagasje: En passasjer kan få rett til en høyere økonomisk grense for skadeserstatning ved å avgi en særskilt forklaring senest ved innsjekkingen og mot å betale et tilleggsgebyr.

Klager i forbindelse med bagasje: Dersom bagasjen er skadet, tapt eller ødelagt, skal passasjeren klage skriftlig til flyselskapet snarest mulig. Ved skade på innsjekket reisegods skal passasjeren klage skriftlig innen sju dager, og ved forsinkelse innen 21 dager, i begge tilfeller fra det tidspunktet bagasjen stilles til passasjerens disposisjon. Utførende og avtalesluttende flyselskaps erstatningsansvar Dersom det flyselskapet som faktisk utfører flygingen ikke er det samme som flyselskapet som inngår avtalen, kan passasjeren rette en klage eller et erstatningskrav mot ett av flyselskapene. Dersom et flyselskaps navn eller kode er angitt på billetten, er dette flyselskapet det avtalesluttende flyselskapet.

Grunnlaget for informasjonen: Grunnlaget for ovennevnte regler er Montrealkonvensjonen av 28. mai 1999, som gjennomføres i fellesskapet gjennom forordning (EU) nr. 2027/97, endret ved forordning (EU) nr. 889/2002, og medlemslandenes nasjonale lovgivning.

De vanligste flyselskapenes Conditions of Carriage.

Under finner du lenker til de vanligste flyselskapenes Conditions of Carriage:

""